7. Sınıf Matematik Matematik dersi normal ders olmaktan çıkmış artık rekabet dersi haline gelmiştir. Matematik tüm bilimlerin merkezinde olduğu için iyi bir Matematikçi veya Matematik bilen bir kişi diğer bilim dallarını da kolaylıkla çözmektedir. Matematik 'ten özel ders almak hiç bu kadar gerekli olmamıştı! tüm bilimlerin ve özellikle sınavlarda rakiplerin…
8. Sınıf Matematik Matematik insanlık tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Eskiden matematik sayıların ve şekillerin ilmi olarak tanımlanırdı. Matematik diğer bilimlere göre zamanla daha da gelişti ve şimdilerde tanımlamak için bir kaç cümle yetmemektedir. Matematik bir yönüyle sanattır, bir yönüyle dildir. Hayat matematiğin dili ile yazılmıştır diyebiliriz, bazılarına göre satranç…
Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler bir dildir bu yüzden matematiği öğrenmek demek; Sosyal Bilgilersel düşünmeyi, problem çözme tekniklerini anlamayı, ayrıca matematiğin hayatın içerisinde kullanılan önemli araçların başında geldiğini öğrenmek demektir.Sosyal Bilgilersel düşünce gücünü kullanabilen, problem çözebilen, bulduğu sonuçları paylaşabilen, takım içerisinde yapabilen çocukların yetiştirilmesi gelecek adına gerçekten önemlidir. Bu sebepler ışığında…
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgleri dersi genellikle sayısal öğrencilerin kabusu olmaktadır. Sayılsal öğrenciler ezber yapmaktan uzak olduklarından Sosyal Bilgiler dersinden başarısız olmaktadırlar. Öğrencinin hem sayısal hem sözel derslerden başarı yakalaması için özel eğitime ihtiyacı vardır, bu nedenle sayısalı güçlü olan öğrenciler Sosyal Bilgiler gibi bir derten özel ders alarak…
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal bilgiler dersi öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren bir ders olmasının yanında tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularını da içerir. Sosyal Bilgiler dersi 7. sınıf sınav soruları ile daha önemli bir ders olup genel kültür sorularını da içermektedir. Çıkmış sorular, çözümlü örnekler, karşılaştırmalı sorular…
Türkçe Türkçe dersini alan öğrenciler, Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Yer Bilimleri arasındaki ilişkiyi anlamaları için temel eğitimi almış olacaklar, Her ne kadar temel düzeyde anlatılıyor olsa da Türkçe dersi bazı öğrenciler açısından zor dersler arasında olabilmektedir. Diğer yönüyle Türkçe dersi, etkinlikleri, deneyleri, gözlemleri acısında da eğlenceli derstir. Türkçenden alıncak…
Page 2 of 4