GMAT Nedir?

GMAT 3,5 saatlik, öğrencilerin MBA programında nasıl bir performans göstereceklerine dair bir varsayım edinilmesini sağlayan standardize edilmiş bir sınavdır. Bu sınav sonucunda alınan puan İşletme gibi “business” bölümlerinin MBA programlarına başvurmak için kullanılır. Sınav genel olarak 4 ana bölüme ayrılmıştır: Analitik Yazma, Nicel Düşünme, Sözel Düşünme ve Bütüncül Düşünme. Analitik Yazma bölümünde 30 dakika süresi olan bir yazma görevi verilmiştir. 30 dakika zaman verilen Bütüncül Düşünme bölümünde ise 12 tane ve her biri birden fazla opsiyondan oluşan çoktan seçmeli sorular bulunur. Nicel Düşünme bölümü için ayrılan süre 75 dakikadır ve bu bölüm 37 tane çoktan seçmeli soru içerir. Son olarak Sözel Düşünme bölümünde de 41 çoktan seçmeli soru bulunur ve süresi 75 dakika olarak belirlenmiştir. Nicel ve Sözel Düşünme bölümleri adaptif olarak hazırlanmıştır. Bu da sınav süresi boyunca soruların sizin verdiğiniz cevaplara uygun zorluklarda gelecek olmasıdır. Bu yüzden bu bölümlerde ortalama olarak ilk on soruya verdiğiniz cevaplar testin geri kalanının soruları açısından oldukça önemlidir.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3