IB (International Baccalaureate Programme) Nedir?

IB programı öğrencilerin çok yönlü, sosyal konularda sorumlu, zamanı iyi yöneten ve iyi seçimler yapabilen bireyler olabilmeleri için yardım eden, uluslararası geçerliliği bulunan kapsamlı bir diploma programıdır. Bu diplomayı almaya hak kazanabilmek için, IB anlaşması olan bir okula gidiyor olmak, altı gruba ayrılmış olan IB derslerini almak, sınavlarını geçmek ve ek olarak verilen üç ayrı temel gerekliliği de tamamlamış olmak gerekir. Bu programda alınan dersler de tıpkı AP programında olduğu gibi üniversite eğitimine başlamadan sizin temel üniversite derslerinizi almanızı sağlar ve geçilen derslerin kredilerini üniversite eğitimi süresince saydırmanıza olanak verir.

IB diplomasını alabilmek için Dil ve Edebiyat Çalışmaları, Yabancı Dil Eğitimi, Tarih, Ekonomi, Coğrafya gibi sosyal bilimler dersleri, Biyoloji, Fizik, Kimya gibi bilim dersleri ve Matematik derslerinin buulnduğu 5 gruptan birer tane ve Dans, Tiyatro, Görsel Sanatlar gibi derslerin olduğu gruptan da bir tane ders almanız gerekmektedir. Alacağınız toplam 6 dersin herbiri için bir de sınava girmeniz gerekmektedir. Mayıs ayında yapılan bu sınavlar iki bölümden oluşmaktadır.

Bunlardan biri daha geleneksel tarzda bir sınavdor ve iki ya da üç sınavdan oluşur. Sınavlar aynı gün ya da birbirini takip eden günlerde peşpeşe olabilir. Her bir sınav bir test bölümü, kısa cevaplı sorularadan oluşan bölüm, detaylı cevap gerektiren soruların olduğu bölüm ve veri ya da durum analizi sorularından oluşur. Sınavlar bağımsız bir kurum tarafından notlandırılır.

Sınavın diğer bölümü ise sözlü sunum çalışmaları, laboratuvar raporu yazma gibi pratik beceriler ya da farklı yazılı çalışmalardan oluşur. Bu sınavın %5’i IB tarafından atanan bir moderatör tarafından değerlendirilirken kalan kısmı öğretmen tarafından değerlendirilir.

IB sınavları 1 ila 7 arasında notlandırılır. 6 ve 7’nin harf notu karşılığı A olarak belirlenmiştir. 4 ve üzeri notlar ise geçer olarak kabul edilir.

IB ders ve sınavlarına ek olarak öğrencilerin üç ek çalışmayı da tamamlamaları beklenir. Bunlar; 4000 kelimeden oluşması beklenen, akademik bir konuda yazılması gereken geniş kapsamlı bir kompozisyon, 1600 kelimelik bir kompozisyon ve bir sunum, ve spor, yaratıcı aktiviteler gibi sınıf dışı aktivitelerden oluşur. Bu çalışmalar IB tarafından belirlenen bağımsız moderatörler tarafından değerlendirilir

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3