SAT Nedir?

SAT Amerika’daki üniversitelere başvuracak adaylar için College Board tarafından hazırlanan, basılı materyallerle yapılan bir sınavdır. Sınav Amerika’da yılda 7 defa, diğer ülkelerde ise 6 defa, 2 ayda bir yapılmaktadır. Sınav süresi 3 saat 45 dakikadır. Sınav Eleştirel Okuma, Matematik ve Yazma olmak üzere üç bölümden oluşur. Her bir bölümün toplam puanı 800’dür.

Eleştirel Okuma bölümü, metin okuma ve alakalı soruları cevaplama ve cümle tamamlama sorularından oluşur. Cümle tamamlama soruları kısmen kolay ve çabuk yapılabilecek sorulardan oluşur. Metin soruları ise daha fazla dikkat isteyen sorulardır. Bu bölümün süresi 70 dakikadır.

Matematik bölümünde ise çoktan seçmeli ve klasik olarak nitelendirilebilecek iki tip soru bulunur. Toplamda 54 sorunun 44 tanesi test, 10 tanesi ise klasik sorulardır. Klasik sorularda testteki gibi olası cevaplar verilmez ve öğrencinin varsayım yaparak cevap vermesinin önüne geçilir. Bu sorularda öğrencinin soruyu çözmesi ve sayılar ve semboller içeren farklı bir optik forma kendi bulduğu cevabı yazması beklenir. Toplam süre 70 dakikadır.

Yazma bölümü ise cümle ve paragraf oluşturma, verilen cümledeki hataları bulma ve kompozisyon yazma olarak düzenlenmiştir. Cümle ve paragraf oluşturma bölümlerinde cümle ya da paragraftan bir kısmın altı çizili olarak verilir ve test formatında verilen cevaplardan hangisiyle bu altı çizili kısmın düzeltilebileceği sorulur. Verilen cümlede hatayı bulma kısmında ise, öğrenciye bazı kelime ya da kelime grupları altı çizili olarak verilir ve öğrenci cümledeki hatalı yeri A ya da E seçeneklerinden birini seçerek tespit eder. Son olarak kompozisyon yazma kısmında ise 25 dakikada verilen konu üzerine bir kompozisyon yazılması beklenir.

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3