YGS ve LYS Sayısal Paketinin Amacı: 2018 yılında YGS ve LYS’ ye girecek öğrencilerin Sayısal derslerde yetiştirmektir. Değişen sınav sistemine uyum sağlamış, konu ve soru analizlerini iyi incelemiş yayınevleri ile iş birliği yaparak sınavda her öğrencinin hedefi doğrultusunda üstün başarı sağlamaktır. YGS ve LYS paketinin dahilinde: 2018 YGS ve LYS kursumuz toplam 650 saat ders ve etütten oluşmaktadır. Matematik YGS…
YGS ve LYS Eşit Ağırlık Paketinin Amacı: 2018 yılında YGS ve LYS’ ye girecek öğrencilerin Eşit Ağırlıkl alanda yetiştirmektir. Değişen sınav sistemine uyum sağlamış, konu ve soru analizlerini iyi incelemiş yayınevleri ile iş birliği yaparak sınavda her öğrencinin hedefi doğrultusunda üstün başarı sağlamaktır. YGS ve LYS Programımızın İçeriği: 2018 YGS ve LYS kursumuz toplam 650 saat ders ve etütten oluşmaktadır.…
Programın Hedefi: YGS'ye hazırlanan ve YGS pratiği kazanmak isteyenlere yönelik ve 12. sınıfa geçmiş olan öğrencilerin yaz tatillerinini değerlendirme programıdır. Program sonunda Matematik – Geometri, Fen Bilimleri ve Türkçe derslerini konu ve soru odaklı yeni çözüm yöntemleriyle tamamlamalarını sağlayarak, öğrencilerin yaz tatillerini avantaja çevirmelerini hedeflemektedir. Ygs Yaz Kampı Paket İçeriği: Paket toplamda 7 hafta olup hafta içi beş gün ders…
YGS İngilizce Matematik Özel Ders İngilizce Matematik, okul derslerinden olan matematik dersi bazı kolej ve özel okullarda ingilizce okutulmaktadır. Üniversitenin bazı bölümleri ve bazı üniversitelerde de ingilizde dilinde eğitim verilmektedir. Matematik dersinden özel ders alan öğrencilerimiz ingilizce dilinde de matematik dersi alabilirler, matematiğin tüm konuları ve sorularını ingilizce dilinde anlatan öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin dileği üzerine okul derslerinden soruları da öğretmenlerimizin eşliğinde…
YGS İngilizce Fizik Özel DersEğitimde küreselleşmenin diğer bir adı da İngilizce dilinde fizik dersidir. İlköğretimden yükseköğretime kadar öğrenimin her basamağında,YGS Sınavları, Soruları, Puan Hesaplama Aracı, YGS Özel Dersler yabancı dilde eğitimi görmekteyiz. Özel dersin yabancı dilde matematik veya fizik gibi derslerin anlaşılmasındaki kolaylığını görebilmek zor değildir.Özel okullar; İngilizce fizik, İngilizce matematik gibi yabancı dilde öğretime oldukça önem vermektedirler. Ortaöğretim dersi…
YGS İngilizce Biyoloji Özel Ders İngilizce Biyoloji dersi, Hem biyoloji öğretmenliği hem de ingilizce dilini bilmek gerektiriyor. Biyoloji dersini ingilizce anlatmak ve öğretmek normal biyoloji dersi anlatmaktan daha farklıdır. Yabancı dilde biyoloji derslerinde duyulan özel ders ihtiyacı giderek artmaktadır. bu nedenle kurumumuz çok iyi ingilizce bilgisine sahip iyi derecede biyoloji bilgisine sahip biyoloji öğretmenleri ile çalışmaktadır. Biyoloji, fen alanında fizik…
YGS İngilizce Kimya Özel Ders Yabancı dilde eğitim günümüz eğitim sektöründe en büyük paya sahiptir. Özellikle özel okullar ilköğretimden yükseköğretime kadar yabancı dilde eğitimin Keywords used in Page Title does not appear in most used keywords in body. başını çekmektedirler ve artık İngilizce kimya öğretmeninin İngilizce kimya dersini öğrenciye kazandırmadaki etkinliğini kullanmak gerekir.Kimyanın fen alanının içinde fizik dersinden sonra ikinci…
YGS İngilizce Coğrafya Özel Ders İngilizce Coğrafya, coğrafya dersinden farklı olarak yabancı dilde eğitim vermektir ama ingilizce coğrafya dersi anlatmak yeterli değildir. Keywords used in Page Title does not appear in most used keywords in body. Özellikle ingilizce dilinde eğitim vermenin ayrı bir zorluğu bulunmaktadır, İngilizce Coğrafya anlatmak sadece coğrafya veya sadece ingilizce bilmekle yetmiyor ayrıca iyi bir eğitimci olmakta…
YGS İngilizce Geometri Özel Ders İngilizce Geometri, geometri dersinden farklı olarak yabancı dilde eğitim veriyor diyemeyiz, yabancı dil eğitimide veriyor demek daha doğru olur. Keywords used in Page Title does not appear in most used keywords in body. İngilizce Geometri dersinden yapılacak ders, geometri dersini anlatmanın yanında eksik olan yabancı dil bilgisini de tamamlamaktır. öğrenciler yabancı dil biliyor diye düşündüğümüzde…
YGS Türkçe Özel Ders Türkçe Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Keywords used in Page Title does not appear in most used keywords in body. Yaşı, en eski hesaplara göre 8500 olan Türkçe, bugün yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dildir. Türkçe dersi ise…
YGS Geometri Özel Ders Geomteri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır. Geometri, arazi ölçümü sözcüklerinden türetilmiştir. Geometri günlük yaşamın hemen her alanında gereklidir. Geometride uzunluk, alan, yüzey, açı gibi kavramlar bazı nicelikleri belirlemede kullanılır. Geometrinin en çok iç içe olduğu dallar; cebir ve trigonometri, mimarlık, mühendislikler, endüstriyel alanlar, simülasyonlar, bilgisayar programları ve grafikleri, sibernetik, tasarım, sanat vb.dir. geometrinin kullanılmadığı…
YGS Coğrafya Özel Ders Coğrafya, insanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen bilim dalıdır. Coğrafyayı 4 özellikle karakterize edebiliriz Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, Yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (örneğin dağlar, ırmaklar, denizler İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (örneğin yanardağlar gibi). Üçüncüsü, meydana gelen…
YGS Kimya Özel Ders Kimya, maddenin yapısı, özelliklerini, bileşimini, etkileşimlerini ve tepkimelerini araştıran bilim dalıdır. Daha kapsamlı ifadeyle, maddenin özellikleriyle, maddenin sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal bileşiklerle, kimyasal tepkimelerle, maddenin halleriyle, moleküller arası ve moleküller kuvvetlerle, kimyasal bağlarla, tepkime kinetiğiyle ve kimyasal dengenin prensipleriyle ve benzeri konularla ilgilenir. Kimya dersi sayısal alan öğrencilerinin yarıştığı derslerden biridir. Fen alanında fizikten sonra…
YGS Biyoloji Özel Ders Biyoloji canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Zooloji, botanik ve tıp gibi birçok dalı bulunan biyoloji, Organizma türlerine göre, bitkileri inceleyen botanik, hayvanları inceleyen zooloji ve son olarak da mikrorooganizmaları inceleyen mikrobiyoloji ana dallar olarak alır. Biyoloji, bu kadar fazla konuyu kendi kapsamı altında topladığı için birçok dallara bölünmüştür. Bazı bölme yöntemlerine göre, incelenen organizmaların derecesine…
YGS Fizik Özel DersNasıl matematik doğanın yazım dilidir fizik 'te doğa bilimidir. evren ile ilgili "NASIL" ları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir. 16. yüzyılda kendi sınırlarını çizmiş bir bilim dalı olmasına rağmen, Matematiksel fizik, ve kuantum kimyası gibi alanlardan dolayı fiziğin sınırlarını net olarak belirlemek zordur. Fizikteki gelişmeler öncelikle teknolojiyi etkileyip uyarlanırken diğer taraftan matematik ve felsefeyi de etkilemeye…
YGS Matematik Özel DersMatematik bir dildir. İletişim dilidir ve doğa matematik dili ile yazılmıştır. özel ders matematik öğretmenleri bu dili bir satranç oyunu gibi oynamayı severler. Matematik Özel Ders, matematiğin doğuşu ile başlamış tarih içerisinde başkalaşım göstermiştir. Matematik öğrencilerin kabusu olmaktadır ancak özel ders öğretmenlerimizin etkili eğitim yöntemleri, pratik ders anlatma teknikleri sayesinde matematik özel ders 'ten bile en kötü düzeydeki…