İptal ve İade Koşulları

  1. Boğaziçi Ders - www.bogaziciders.com Kurs-Özel Ders-Online Ders için  kurumumuza kayıt sırasında  Veli ya da Öğrenci Modülünü kullanmayı kabul ettiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
  2. Veli, öğrencisine eğitim kurumuna kayıt yaptırdıktan sonra eğitim belirtilen tarihte başlamaz ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile 5580 sayılı Özel Öğretim kurumları kanununun yürürlükteki maddelerine tabidir.
  3. Birden fazla alınan eğitim hizmetlerinden en az bir tane eğitim programı, belirtilen eğitim öğretim programının başlama süresinde başlamaz ise, Veli sözleşmeyi sona erdirebilir.
  4. Veli, eğitim programının bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, eğitim kurumumuz 5580 sayılı Özel Öğretim kurumları kanununu dikkate alarak öğrencisi ile ilgili yasal işlem başlatabilir.
  5. Eğitim kurumuz 5580 sayılı Özel Öğretim kurumları kanununun gerekli maddesine göre kapanma ve eğitime ara verme sürecine girerse, veliden alınan ödeme 5580 sayılı Özel Öğretim kurumları kanunun ilgili maddesine göre hesaplanarak iade edilir. Bu madde ki şartlar kurum ile yaptığınız sözleşmede yer almaktadır. Velinin kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve ödenen eğitim bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Veli'ye ödenmezse, Veli sözleşmeyi sona erdirir.
  6. Boğaziçi Ders Eğitim Kurumlarınının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve eğitim programı süresinde aksama olursa, durum Veliye bildirilir. Veli, siparişin iptalini veya engel ortadan kalkana dek öğrencisi ile ilgili yasal haklarını talep edebilir. Veli kurumdan öğrencisinin kaydını iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
  7. Boğaziçi Ders - www.bogaziciders.com eğitim sitesi üzerinden Boğaziçi Ders Eğitim Kurumları tarafından satılan tüm eğitim programları Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 14 maddesinin ğ bendinde sayılan Cayma Hakkının Kullanılamadığı Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallardan olduğu için ürün satın alınıp eğitim programına erişim sağlandıktan sonra hiçbir şekilde iade söz konusu olamaz.