İşletme Özel Ders İşletme Özel Ders Boğaziçi Ders

Ekonomi öğrencilerinin de zorunlu ders olarak aldığı bu ders başka bölüm öğrencilerine de okutulmakta olup Boğaziçi Özel Ders uzman kadrosuyla bu dersi öğretmektedir. Boğaziçi Özel Ders sektördeki farkını uzman ve deneyimli kadrosuyla ortaya koymaktadır. Öğrencilerin zorlandıkları noktaları belirleyip onlara eksik yönlerin neler olduğunu göstererek derslerine başlarlar. Çünkü sorunun ne olduğu çok önemlidir.

Derslere hangi yöntemlerle başlanacağı deneyimli öğretmenlerimiz tarafından belirlenir, çünkü amaç maksimum öğretmedir. İşletme dersi, Boğaziçi Özel Ders hocaları ile birlikte çok daha kolay üstesinden gelinecek bir ders haline gelicektir. Master yapan ve bu dersi alan öğrencilerimiz için de akedemisyelerimiz özel ders vermektedir.

İşletme Özel Ders şu konularda öğrencilere yardımcı olmaktadır: İşletmelerde Büyüklük ve Kapasite, İşletmelerin Hukuksal Yapısı, İşletmelerin Amaçları, İşletmelerin Kuruluşuna İlişkin Yatırım Kararının Oluşumu, İşletmecilik Temel Kavramları ve Tarihsel Süreci, İşletme Kavramı, Talep, Tüketici ve Tüketim, Gereksinme ve İstekler, Tüketim ve Üretim İlişkisi, Üretim Öğeleri, Ekonomiklik(Rasyonellik), Karlılık, Verimlilik, Girişim ve Girişimci, İşletmelerin Amaçları, İşletmelerin Gruplandırılması, İşletmelerin Çevre İlişkileri, Kuruluş Yerinin Belirlenmesi, İşletmelerin Kuruluşu, İşletmelerin Büyümesi, İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk, Hukuki ve Ekonomik Açıdan Birleşme Türleri, Yasalar-Etik İlişkisi, Yönetim Kavramı, Yönetim İşlevleri, İşletmelerin İşlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri, Toplumsal Sorumluluk ve Etik, İnsan Kaynakları Yönetimi, 

İşletme Özel Ders, dersi İngilizce alan öğrencilere de yardımcı olmaktadır. İngilizce olarak ders içeriği şöyledir: Business Structures, Ethics&Social Responsibility, Unions, Financial Statements, Motivation, Employment Laws, Marketing, Stock Markets, Products&Pricing, Promotion&Advertising, Strategic Management, International Business, Human Resource Management, Organisational Behavior and Design, Managerial Function, Marketing Management, Qualitative Techniques in Decision Making, Production and Operations Management, Management Information System, Government Business Interface, Financial Management, Accounting for Managers