İleri Mikroekonomi Özel Ders

İleri Mikroekonomi Özel Ders yüksek matematik ve calculus analizlerini yapabilme ve artık iktisat konularına hakim

olabilmeyi gerektirdiği bir durumda sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İleri Mikroekonomi, Özel Ders almayı düşünen üniversite öğrencilerine ve KPSS ve benzeri sınavlara hazırlanan öğrenciler için alanınla uzman öğretmenlerce verilir. Genel olarak korkulan iktisat derslerinden biri olan İleri Mikroekonomi dersi, hem sözel hem de sayısal olarak öğrencilerin düşünebilmesini gerektirdiği için korkulan bir derstir. Fakat İleri Mikroekonomi Özel Ders ile daha konuya hakim olup diğer iktisat konularını kolay anlayabilmenize olanak sağlar. Başka bölümlerdeki öğrencilerin de bu dersi öğrenmesi gerektiğini düşünürsek eğer iktisat mantığını kapamayan birinin bu mantığı kapmasına yardımcı olacaktır. Tüketici, üretim ve maliyet, piyasa teorisi gibi konuların daha iyi anlaşılması gerekir.

Boğaziçi Özel Ders sektöründeki farkını uzman ve deneyimli hocalarıyla göstermektedir. Uzman akademisyenimiz sayesinde öğrencilerimize daha iyi bir hizmet sunmaktayız.

İleri mikroekonomi genel hatlarıyla şu konuları içermektedir: Tüketici teorisi, Firma teorisi, Kısmi denge, Tam rekabet teorisi, Monopol, Üretim faktörleri piyasası, Oligopol, Genel denge, Refah iktisadı, Oyun teorisi, Piyasa ve müdahale başarısızlıkları

İleri Mikroekonomi sadece lisans okuyanlar için gerekli olmayıp gelecekte akademik kariyer düşünen öğrenciler için daha elzem bir derstir. Bu yüzden ekonomi alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin mutlaka bu dersin mantığını iyi anlayıp kavramaları gerekir.

Dersi İngilizce olarak okuyan öğrenciler de olduğu için Advanced Microeconomics Özel Ders verebilmekteyiz. İngilizce okuyanlar için konular: Optimization, Preferences, choice and demand, Production, Partial Equilibrium, Consumer theory, Expected utility, Static Games, Dynamic games and beliefs, Market power and product differentiation, Market failure, Adverse selection, signaling and screening, Moral hazard, Health insurance, environmantal economics, The second-hand car market, Principal agent problems, General equilibrium and welfare, existence and uniqueness of equilibrium, General equilibrium under uncertainty, Intertemporal equilibrium