Ögeler etikete göre görüntüleniyor: Mikroekonomi çıkmış sorular

Çarşamba, 31 Aralık 2014 02:00

Mikroekonomi 1

Mikroekonomi 1 Özel Ders

Mikroekonomi, mikroekonomi ilkelerini aldıktan sonra alınan bir ders olabilir veya bazı bölümler için ilk alınan ders olabilir. İlk veya ikinci alınan ders olması bu dersten öğrencilerin zorlanmadığı anlamına gelmez, Mikroekonomi özel ders hizmeti, konu anlatımları ya da sınavlara hazırlık için hazırlanmış programlardan oluşmaktadır.

Mikroekonomi Nedir? Nasıl Bir Derstir?

İktisat bölümünün zorunlu olarak aldığı, öğrenmesi şart olunan bu ders matematik ve sözel olarak analiz yapabilmenizi gerektirir.

KPSS gibi sınavlara hazırlanan insanların kesinlikle öğrenmesi gerektiği bu dersi özel ders alarak kolayca başarabilirsiniz. Türev almayı bilmenin faydalarını bu derste göreceksiniz. Bizim amacımız sizin için maksimum fayda sağlamak.

Boğaziçi Özel Ders sektöründeki farkını uzman ve deneyimli hocalarıyla göstermektedir. Uzman akademisyerimiz sayesinde öğrencilerimize daha iyi bir hizmet sunmaktayız.

İleri mikroekonomi dersi alacak öğrencilerin bu dersi iyi kavramaları gerekiyor ki daha da zorlaşan ileri mikroekonomi dersinde başarılı olabilsinler.

Mikroekonomi Özel Ders Konuları

Arz ve talep analizi, Tüketici davranışı, Bireysel talep ve piyasa talebi, Belirsizlik ve tüketici davranışı, Üretim maliyeti, Kar maksimizasyonu ve rekabetçi arz, Piyasa gücü, Tekel ve monopsoni, Piyasa gücü ile fiyatlandırma, Tekelci rekabet ve oligopoli, oyun kuramı ve rekabetçi strateji, Faktör piyasası, Genel denge ve iktisadi verimlilik, Asimetrik bilgi, Yatırım ve sermaye piyasaları, Dışsallıklar ve kamu malları, Tüketitici tercihi ve fayda, Varlık pazarlar ve riskten kaçınma, Üretim, Kar maksimizasyonu, Kaynak tahsisi, Farklı, Farklı piyasa yapıların analizi, Varlık ve denge karalılığı, Refah ekonomisi, Piyasalar ve hükümet

İngilizce olarak dersi alanan öğrencilere de Microeconomics Özel Ders verilir ve İngilizce konuları şöyledir: Analysis of consumer choice and utility, Asset markets and risk aversion, Production, Profit Maximization, Resource Allocation, Analysis of different market structures, Existence and stability of equilibrium, Welfare economics

Mikroekonomi ve Makroekonomi dersleri matematik - calculus analizi gerektirdiği için öğrencileri biraz zorlamaktadır. Ekonomi derslerinin bu iki ders üzerine inşa edilebilmesi için derslerin anlamlandırılmış olması gerekir.  “Öğrenciye mikroekonomi konularını ne kadar anlamlı verebildim? Bu öğrencinin mikroekonomi alanındaki uygulamaları anlaması için ne yapmalıyım?” çabasına giren akademisyen sayısı oldukça azdır. Mikroekonomi öğretmenlerinin çoğu böyle bir çabaya girmeyecektir. Mikroekonomi dersi öğretmenleri dersin sonunda kazanılması gerekilen bilgileri sınıfın ortalama seviyesini kıstas alarak dersi işleyecektir.

Mikroekonomi derslerin önemi ve dersin işleniş şekli öğrencinin bilgiyi anlamlandırmasını zor hale getirmiştir. Bu durum mikroekonomi dersi için özel ders isteğini üniversite düzeyinde olmasıyla daha kritik bir yere taşımaktadır. Anlamadan geçilen dersler, anlaşıldığı halde geçilemeyen dersler, dersine gitmediğimiz dersler, belalı dersler ve geçemezsek sınıf tekrarına kaldığımız dersler nedeniyle artık mikroekonomi özel dersi zorunlu kılmaktadır.

Üniversite düzeyinde özel ders; Mikroekonomi özel ders, Microeconomics özel ders, ECON, ECO, Mikro ekonomi özel ders öğretmenleri BogaziciDers.com’da

 

Yayınlandığı Kategori IV. Yarıyıl
Çarşamba, 31 Aralık 2014 02:00

İleri Mikroekonomi

İleri Mikroekonomi Özel Ders

İleri Mikroekonomi Özel Ders yüksek matematik ve calculus analizlerini yapabilme ve artık iktisat konularına hakim

olabilmeyi gerektirdiği bir durumda sizlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İleri Mikroekonomi, Özel Ders almayı düşünen üniversite öğrencilerine ve KPSS ve benzeri sınavlara hazırlanan öğrenciler için alanınla uzman öğretmenlerce verilir. Genel olarak korkulan iktisat derslerinden biri olan İleri Mikroekonomi dersi, hem sözel hem de sayısal olarak öğrencilerin düşünebilmesini gerektirdiği için korkulan bir derstir. Fakat İleri Mikroekonomi Özel Ders ile daha konuya hakim olup diğer iktisat konularını kolay anlayabilmenize olanak sağlar. Başka bölümlerdeki öğrencilerin de bu dersi öğrenmesi gerektiğini düşünürsek eğer iktisat mantığını kapamayan birinin bu mantığı kapmasına yardımcı olacaktır. Tüketici, üretim ve maliyet, piyasa teorisi gibi konuların daha iyi anlaşılması gerekir.

Boğaziçi Özel Ders sektöründeki farkını uzman ve deneyimli hocalarıyla göstermektedir. Uzman akademisyenimiz sayesinde öğrencilerimize daha iyi bir hizmet sunmaktayız.

İleri mikroekonomi genel hatlarıyla şu konuları içermektedir: Tüketici teorisi, Firma teorisi, Kısmi denge, Tam rekabet teorisi, Monopol, Üretim faktörleri piyasası, Oligopol, Genel denge, Refah iktisadı, Oyun teorisi, Piyasa ve müdahale başarısızlıkları

İleri Mikroekonomi sadece lisans okuyanlar için gerekli olmayıp gelecekte akademik kariyer düşünen öğrenciler için daha elzem bir derstir. Bu yüzden ekonomi alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin mutlaka bu dersin mantığını iyi anlayıp kavramaları gerekir.

Dersi İngilizce olarak okuyan öğrenciler de olduğu için Advanced Microeconomics Özel Ders verebilmekteyiz. İngilizce okuyanlar için konular: Optimization, Preferences, choice and demand, Production, Partial Equilibrium, Consumer theory, Expected utility, Static Games, Dynamic games and beliefs, Market power and product differentiation, Market failure, Adverse selection, signaling and screening, Moral hazard, Health insurance, environmantal economics, The second-hand car market, Principal agent problems, General equilibrium and welfare, existence and uniqueness of equilibrium, General equilibrium under uncertainty, Intertemporal equilibrium

Yayınlandığı Kategori IV. Yarıyıl