İngilizce Coğrafya Özel Ders

İngilizce Coğrafya, coğrafya dersinden farklı olarak yabancı dilde eğitim vermektir ama ingilizce coğrafya dersi anlatmak yeterli değildir.

Özellikle ingilizce dilinde eğitim vermenin ayrı bir zorluğu bulunmaktadır, İngilizce Coğrafya anlatmak sadece coğrafya veya sadece ingilizce bilmekle yetmiyor ayrıca iyi bir eğitimci olmakta önemlidir. İngilizce coğrafya öğretmeni bünyesinde üç özellik taşır.

1. özellik ingilizce bilgisi çok iyi olmalı ve her seviyeye göre ders anlatabilmeli

2. özellik coğrafya bilgisi çok iyi olmalı

3. özellik iyi bir eğitimci ve rehberlik yapabilecek yeteneğe sahip olmalı

İngilizce coğrafya dersinden özel ders almak, öğrencilerimize okul derslerinde önemli bir avantaj sağlamakta, sınıfta başarı basamaklarını tırmanması için destek olmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz ders işlerken öğretmenlerimizden anlık yardım alma, yabancı dil eksiklerini tamamlama, rehberlik desteği gibi destekler de almaktadırlar. Özel ders 'te ilgi odağı öğrenci olduğu için konularda veya yabancı dilde eksiği kalmayacak şekilde bir ders işlenmektedir. özellikle çekingen öğrenciler veya hiperaktif öğrenciler için özel ders çok büyük fırsat olmaktadır.

İngilizce Coğrafya özel dersi sözel gruptan sınava girecek öğrencilerimiz için bir ayrıcalık sayılır, üniversite sınavlarında yabancı dilde eğitim almış olmak bir külfet hatta negatif bir yol gibi düşünülebilir ancak, üniversite bölümlerinden ilgili bölümler için çok iyi bir alt yapı olacağından dolayı doğru tercih sayılabilir.