Kimya Nedir? YKS’ de Kimya Özel Ders

Doğada var olan tüm maddeleri inceleyen bilim dalı olan kimya madde-enerji ilişkisi ele alındığı zaman kimyanın en temel tamımı ise kimyanın mekanik olduğu daha da ötesinde de kinematik olduğudur. Kimya kısacası hareketleri ve bu hareketlerin sonuçlarını incelemektedir. Hareketten kast edilen şey ise elektronik harekettir. Dolayısıyla kimyanın anlaşılması için önce matematiğin sonra fiziğin daha sonra da kimyanın anlaşılması gerekmektedir. Bu üç branşla büyük oranda ilişkisi olan kimyaya Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavına (YKS)’ye hazırlanabilmek, çalışmaya çok erken başlamak ve bu çalışmayı da bire bir alınacak özel dersle sağlamak çok daha başarılı olmanızı sağlayacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavında (YKSS)’de Kimyanın Diğer Branşlarla İlişkisi Nedir?

Hangi branş olursa olsun AYT’ye hazırlanma süreci maalesef TYT bittikten sonra tam anlamıyla çalışılmaya başlanmaktadır. Ancak kimya özellikle sayısal gruplarında oldukça büyük önem arz etmekte ve fen bilimlerinde ikinci önem sırasındaki kimya dersine kısa sürede hazırlanmak mümkün olmamaktadır. Başlı başına bilim dalıdır kimya matematik, fizik ve biyoloji ile bağlantısı olduğu bilinen durumdur. Bu branşlardan başarılı olduğunuz sürece kimyadan da başarılı olmanız muhtemeldir. Ancak kimya içeriği bakımından kavram, sembol, kısaltmalarla dolu branştır ve bunların belli bir yöntemle öğrenilmesi gerekmektedir. Tüm bu derslerle ilişkilendirme yapabilmek ve konuların içerisindeki kavramları, sembolleri ve kısaltmaları belli bir yöntemle öğrenebilmek de kimyadan özel ders almakla mümkün olmaktadır... Yani kimyadan başarı oranının yükselmesi için temel kavramların anlaşılması, bilgilerin tamamen öğrenilmesi özel dersin zorunluluğunu göstermektedir. Özel derste öğretmen faktörü de unutulmaması gereken önceliktir.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavı (ykS) ’de Kimya Branşında Öğrencilerin Genel Durumu Nedir?

Daha önce de belirtildiği gibi kimya branşına Alan Yeterlilik testi (ayt)'ye tam anlamıyla çalışma TYT’den sonra başlamaktadır. Ve maalesef yeterli süreç değildir. 9. Sınıftan başlayan kimya konuları 10. 11. 12. sınıflarda da devam etmekte ve tüm sınıflarda görülen kimya dersleri birbiriyle zincir oluşturmaktadır. Dolayısıyla tüm konuları biraz öğrenmekle yetinmeyi tercih eden birçok öğrenci Alan Yeterlilik testi (AYT) öncesi hazırlık sürecinde tam öğrenme gerçekleşmeden soru çözmeye çalışmakta ve hüsrana uğramaktadır. Dolayısıyla yapabildikleriyle yetinmek zorunda kalmaktadırlar. Böylelikle geleceğimizi etkileyen YKS’de maalesef yeterli net çıkaramamaktadırlar. Bu durum da 9. Sınıftan başlayan 12. Sınıfa kadar devam eden kimya derslerinin lise ve dengi okullarda ne kadar yetersiz kaldığını göstermektedir. Tüm bunların sonucu olarak da geleceğimiz adına oldukça önem arz eden YKS’de düşük başarı oranı ile karşılaşılmaktadır. Böylelikle önemsiz gibi görünen ancak oldukça büyük öneme sahip olan kimya öğretmeni bu dersin anlaşılması adına gereken tüm becerisini göstermelidir. kimya öğretmeni özel dersin ne kadar önemli olduğu ancak dersin zorluğu ile öğrenciye gösterebilmektedir.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavında (YKS)’de Kimyanın önemi nedir?

Bilinmesi gerek en önemli gerçek hiçbir branş tek başına başarı sağlamamaktadır. Sayısal grupları için oldukça önemli olan fen bilimleri derslerinden kimyanın önemi getireceği artı puan bakımından asla göz ardı edilemez. Sayısal derslerde üçüncü önceliği olan kimya diğer derslerle birlikte yapıldığı zaman sıralamanın binlerce hatta on binlerce öğrencinin önüne geçmek için büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla kazandıracağı artı puanları göz ardı etmeden diğer derslerle aynı önem sırasına konmalı ve sistematik şekilde çalışabilmek, tam öğrenmeyi sağlayabilmek için mutlaka kimya öğretmeni özel derse başvurulmalıdır.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavında (YKS)’de Kimya branşının katkısı ve kazandıracağı bölümler nelerdir?

Yüksek Öğretim Kurumları  sınavında kimya öğretmeni 'nin katkısı oldukça fazladır. Katkısı yüksek kimya öğretmeni bu ders ile özellikle sayısal puan türüne göre yerleştirme yapan iyi bir üniversiteyi kazanabilmeleri için hiç geciktirmeden donanımlı kimya öğretmeni tarafından verilen özel ders ile sağlam hazırlık süreci oluşturulmalıdır.

 

 

Bölüm Adı

Bölüm Adı

Bölüm Adı

1

Beslenme ve Diyabetik

Biyokimya

Biyoteknoloji

2

Diş Hekimliği

Ebelik(Fakülte)

Eczacılık

3

Ergoterapi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)

Genetik ve Biyoinformatik

4

Genetik ve Biyomühendislik

Gerontoloji

Genetik ve Biyoinformatik

5

Hemşirelik (Fakülte)

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

6

Odyoloji

Tarımsal Biyoteknoloji

Tarla Bitkileri

7

Tıp

Veteriner

 

gibi geleceğimizi fazlasıyla etkileyecek olan bu bölümleri sene kaybetmeden kazanabilmeyi LYS’ye hazırlanma sürecinin verimli, düzenli ve programlı olmasını dolayısıyla kimyadan özel ders alarak performansınızın yükselmesini tam olarak sağlayabilirsiniz.

Yüksek Öğretim Kurumları  Sınavı (YKS)'ye Kimya Dersine nasıl çalışılmalıdır?

Etkin çalışma süreci için kimya öğretmeni faktörünü göz ardı etmemelisiniz. Sınava hazırlanma sürecinde öncelikle birebir alınacak özel dersin ve çalışmanın verimli olabilmesi:

Öncelikli olarak kimyaya önyargıyla yaklaşmamalısınız.

Derste işlenecek konuyla ilgili ön hazırlığın ihmal edilmeden yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla ders esnasında konuyla ilgili eksikliği daha iyi görebilecek ve özel ders öğretmeniyle bu konuda direk iletişim kurarak anlaşılmayan konuyla ilgili gerekli tekrar ve vurgulamalar yapılabileceksiniz. Böylece konuyu tam öğrenmeden geçmemiş olacaksınız.

Kimya branşının her konusunda geçen konuyla ilgili kavramların anlaşılması özel ders esnasında sağlanmış olacak ve bireysel çalışma sırasında yapacağınız tekrar ile bilgiyi oturtmuş olacaksınız. Anlaşılmayan kavramların ise sonraki özel ders sırasında özel ders öğretmeni yardımıyla kavramların farklı yollarla tekrar anlaşılması sağlanacaktır.

Özel ders esnasında çok ayrıntıya düşmeden ancak oldukça önemli ayrıntıları da atlamadan tam öğrenme şeklini oluşturmayı sağlayacaksınız. Ayrıca işlenen konuyla ilgili soru şekillerini kolaydan zora doğru çözülecek kimya dersinden test çözüm uygulamalarıyla öğrenme için önemli olan pekiştirmeyi özel ders öğretmeniyle sağlamış olacaksınız.

Ön hazırlıkla dinlediğiniz kimya konularının %70’ini özel ders esnasında öğrenmiş olacaksınız ve geriye kalan %30’luk kısmını ise kimya konularıyla ilgili farklı kaynaklardan test çözüm uygulamalarıyla tamamlamış olacaksınız.

Anlamakta zorlanacağınız konular mutlaka olacaktır. İşte tam bu noktada kimyadan alacağınız özel dersin faydasını yaşayacaksınız. Önyargıyı kenara bırakarak alanında uzman donanımlı özel ders öğretmeniniz sayesinde konularla ilgili bolca örneklerle konuyu kavrayana kadar farklı tekniklerle konuyu anlamanız sağlanacaktır.

Konuların ve soruların ezberlenmesiyle kesinlikle başarı sağlayamayacağınız kimya branşında özel ders öğretmeniz sayesinde konularla ilgili anında somut örneklere ve konuyu pratiğe, işlem becerisine dönüştürebileceğiniz soru çözüm uygulamaları ile kimyada her zaman önde olacaksınız.

Kimya branşı içeriği itibariyle konular arasındaki bağlantıları net olarak görebilmek özel ders öğretmenin yardımıyla olmakta ve bu bağlantılar zincir bozulmadan ilk konudan son konuya kadar sağlam bir bina oluşturmuşçasına özel ders esnasında sağlam bilgi birikimi, uygulama becerisi kazanılabilmektedir.

Çok soru çözmek çok çalışmak demek değildir. Kendinizi bıktırmadan belirleyeceğiniz yaklaşık 35-40 civarında soru çözümünü işlenen konulardan karma olarak yapmalı ve soruları ortalama 40-45 dakikada bitirilmelisiniz. Kimyadan günlük soru çözüm miktarı ise öğrencinin seviyesine ve durumuna göre belli aralıklarla özel ders öğretmeni tarafından belirlenmelidir.

Her hafta mutlaka deneme yapılmalı ve yapılamayan ya da anlaşılmadığı halde doğru çözülen soruları kimyadan aldığınız özel ders sırasında mutlaka öğretmenle çözülmeli ve yanlış yapılan sorularla ilgili soru çözüm uygulamaları yapılmalıdır.

İyi üniversite kazanmak iyi gelecek hazırlamak adına oldukça önemlidir. Boğaziçi Ders sizlere geleceğimizi bu kadar fazla etkileyen Lisans Yerleştirme Sınavında (YKS)’de bir ya da iki branştan başarılı olmak yerine tüm branşlardan başarıyı yakalayabileceğinizi gösterir. Her branşın katkısı istediğiniz bölümlere göre farklı oranda katkılar sağlasa da hepsi birlikte yapıldığında iyi bir sıralama dolayısıyla iyi üniversitede iyi bölümde okumak demektir. Özel dersin önemi ise kendini göstermektedir. Sağlam temel oluşturabilmek için ise erken harekete geçmek sizi oldukça avantajlı durumda olmanızı sağlayacaktır.

 

Bu kategorideki diğerleri: Geometri Özel Ders »