İngilizce Kimya Özel Ders

Yabancı dilde eğitim günümüz eğitim sektöründe en büyük paya sahiptir. Özellikle özel okullar ilköğretimden yükseköğretime kadar yabancı dilde eğitimin

başını çekmektedirler ve artık İngilizce kimya öğretmeninin İngilizce kimya dersini öğrenciye kazandırmadaki etkinliğini kullanmak gerekir.
Kimyanın fen alanının içinde fizik dersinden sonra ikinci büyük öneme sahip alandır. Kimya dersi ile ingilizce bilgisi birlikte olması yeterli olmayabiliyor bu yüzden ingilizce kimya öğretmenlerimiz, hem kimya bilgisi hem ingilizce bilgisi hem de eğitimci kimliğine sahip yüksek tecrübeli eğitmenlerden oluşmaktadır.

Kimya gibi, fen alanında yarışan öğrenciler için kritik öneme sahip bir dersin İngilizce olarak anlatılması öğrencilerin sınav başarılarını azaltabilir. İngilizce kimya özel ders öğretmeni hem üniversiteye hazırlık sınavlarında kimya konularına hakim olmalı, hem de öğrenciye okul derslerindeki İngilizce kimya kavramlarını verebilmelidir.

İngilize Kimya dersi alan öğrenciler, okul derslerindeki başarı basamaklarını atlayarak çıkmakta ve özellikle sınavlarda derece yapacak kadar ileri seviyelerde kimya bilgisine sahip olmaktadırlar. Kimya özel dersten farklı olarak ingilizcelerini de geliştiren öğrencilerin seviyelerine göre eğitim verebilen öğretmenlerimiz, hazırlanırken çıkmış soruları, çözümlü örnek soruları ve konu anlatımlarını inceden inceye hazırlıyorlar.

İngilizce kimya özel dersinde diğer derslerimizde olduğu gibi iddalıyız.