LYS Matematik Testleri Hayatta bazı şeyler zordur ve bazı şeyleri de aşması zordur. Matematik başlı başına bir zorluk olup normal bir zeka seviyesine sahip insanların bile en az yarısı matematikten uzak yaşamaktadır ve matematiği hayatlarının dışında tutmaya çalışmaktadırlar. Hayatın içerisinde her konuda matematik testine tabi tutulursunuz, alış verişinizde “kaç tane?” “ne kadar?” gibi sorulara cevap istenir. Bu örnekleri çeşitlendirebiliriz ancak…
LYS Matematik SorularıOkul derslerinde ve özellikle LYS matematik soruları sizi zorluyor mu? Matematik sizin için aşılması zor bir engel haline mi geldi? Sınavlara hazırlanmak, kariyer basamaklarında yapılması gereken önemli bir adım. Her sınavda olduğu gibi LYS konularını bitirmiş olmanın yanında LYS Matematik soru çözümleri ve tekrarlar yapmanız gerekmektedir. Matematik, ilköğretim 1.sınıftan başlayan ve ömür boyu sürecek olan bir sanat, bir…
İngilizce Matematik Özel Ders İngilizce Matematik, okul derslerinden olan matematik dersi bazı kolej ve özel okullarda ingilizce okutulmaktadır. Üniversitenin bazı bölümleri ve bazı üniversitelerde de ingilizde dilinde eğitim verilmektedir. Matematik dersinden özel ders alan öğrencilerimiz ingilizce dilinde de matematik dersi alabilirler, matematiğin tüm konuları ve sorularını ingilizce dilinde anlatan öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin dileği üzerine okul derslerinden soruları da öğretmenlerimizin eşliğinde çözebilmekte…
İngilizce Fizik Özel Ders Eğitimde küreselleşmenin diğer bir adı da İngilizce dilinde fizik dersidir. İlköğretimden yükseköğretime kadar öğrenimin her basamağında, yabancı dilde eğitimi görmekteyiz. Özel dersin yabancı dilde matematik veya fizik gibi derslerin anlaşılmasındaki kolaylığını görebilmek zor değildir.Özel okullar; İngilizce fizik, İngilizce matematik gibi yabancı dilde öğretime oldukça önem vermektedirler. Ortaöğretim dersi olan, fizik gibi bir ciddi dersin, İngilizce olarak…
İngilizce Biyoloji Özel Ders İngilizce Biyoloji dersi, Hem biyoloji öğretmenliği hem de ingilizce dilini bilmek gerektiriyor. Biyoloji dersini ingilizce anlatmak ve öğretmek normal biyoloji dersi anlatmaktan daha farklıdır. Yabancı dilde biyoloji derslerinde duyulan özel ders ihtiyacı giderek artmaktadır. bu nedenle kurumumuz çok iyi ingilizce bilgisine sahip iyi derecede biyoloji bilgisine sahip biyoloji öğretmenleri ile çalışmaktadır. Biyoloji, fen alanında fizik ve…
İngilizce Kimya Özel Ders Yabancı dilde eğitim günümüz eğitim sektöründe en büyük paya sahiptir. Özellikle özel okullar ilköğretimden yükseköğretime kadar yabancı dilde eğitimin başını çekmektedirler ve artık İngilizce kimya öğretmeninin İngilizce kimya dersini öğrenciye kazandırmadaki etkinliğini kullanmak gerekir.Kimyanın fen alanının içinde fizik dersinden sonra ikinci büyük öneme sahip alandır. Kimya dersi ile ingilizce bilgisi birlikte olması yeterli olmayabiliyor bu yüzden…
İngilizce Coğrafya Özel Ders İngilizce Coğrafya, coğrafya dersinden farklı olarak yabancı dilde eğitim vermektir ama ingilizce coğrafya dersi anlatmak yeterli değildir. Özellikle ingilizce dilinde eğitim vermenin ayrı bir zorluğu bulunmaktadır, İngilizce Coğrafya anlatmak sadece coğrafya veya sadece ingilizce bilmekle yetmiyor ayrıca iyi bir eğitimci olmakta önemlidir. İngilizce coğrafya öğretmeni bünyesinde üç özellik taşır. 1. özellik ingilizce bilgisi çok iyi olmalı…
İngilizce Geometri Özel Ders İngilizce Geometri, geometri dersinden farklı olarak yabancı dilde eğitim veriyor diyemeyiz, yabancı dil eğitimide veriyor demek daha doğru olur. İngilizce Geometri dersinden yapılacak ders, geometri dersini anlatmanın yanında eksik olan yabancı dil bilgisini de tamamlamaktır. öğrenciler yabancı dil biliyor diye düşündüğümüzde büyük bir hata yaptığımızı görüyoruz bu nedenle ingilizce geometri dersi anlatan özel ders öğretmenlerimiz, öğrencinin…
LYS Türkçe Özel DersTürkçe Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre 8500 olan Türkçe, bugün yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere sahip olan dildir. Türkçe dersi ise bu dilin kullanım şekli, anlam bilgisi, seslendirmesi, tarihi gelişimi ve lehçeler gibi farklı alanları inceler.…
YKS Geometri Özel Ders Geomteri, matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır. Geometri, arazi ölçümü sözcüklerinden türetilmiştir. Geometri günlük yaşamın hemen her alanında gereklidir. Geometride uzunluk, alan, yüzey, açı gibi kavramlar bazı nicelikleri belirlemede kullanılır. Geometrinin en çok iç içe olduğu dallar; cebir ve trigonometri, mimarlık, mühendislikler, endüstriyel alanlar, simülasyonlar, bilgisayar programları ve grafikleri, sibernetik, tasarım, sanat vb.dir. geometrinin kullanılmadığı…
YKS Coğrafya Özel Ders Coğrafya, insanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış ilkesine bağlı olarak inceleyen bilim dalıdır. Coğrafyayı 4 özellikle karakterize edebiliriz Birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran, Yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (örneğin dağlar, ırmaklar, denizler İkincisi, bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (örneğin yanardağlar gibi). Üçüncüsü, meydana gelen…
Kimya Nedir? YKS’ de Kimya Özel Ders Doğada var olan tüm maddeleri inceleyen bilim dalı olan kimya madde-enerji ilişkisi ele alındığı zaman kimyanın en temel tamımı ise kimyanın mekanik olduğu daha da ötesinde de kinematik olduğudur. Kimya kısacası hareketleri ve bu hareketlerin sonuçlarını incelemektedir. Hareketten kast edilen şey ise elektronik harekettir. Dolayısıyla kimyanın anlaşılması için önce matematiğin sonra fiziğin daha…
YKS Biyoloji Özel Ders Biyoloji canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalıdır. Zooloji, botanik ve tıp gibi birçok dalı bulunan biyoloji, Organizma türlerine göre, bitkileri inceleyen botanik, Hayvanları inceleyen zooloji ve son olarak da mikrorooganizmaları inceleyen mikrobiyoloji ana dallar olarak alır. Biyoloji, bu kadar fazla konuyu kendi kapsamı altında topladığı için birçok dallara bölünmüştür. Bazı bölme yöntemlerine göre, incelenen organizmaların derecesine…
YKS’ de Fizik ve Özel Ders Fizik nedir? Everende meydana gelen doğal olayların anlaşılmasını sağlayan, deneysel gözlem ve nicel ölçüme dayanan temel bir bilim dalıdır. Tüm doğa bilimlerine kaynaklık etmektedir. Ayrıca mühendislik dallarının tümü fizik prensiplerini kullanmaktadır. Tüm doğal olayları bilimsel olarak açıklayan fizik yaşamımızın her anında vardır. Dolayısıyla evrendeki tüm olayların anlaşılmasını sağlayan fizik bir bilim dalı olmanın yanında…
YKS’de Matematik ve Özel Ders YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)’de Matematikte öğrencilerin genel durumu nasıl? YKS’de matematiğin diğer derslere oranla anlaşılması oldukça zordur. Herkesin hayatını etkileyen YKS’ de matematik branşında tek bir soru bile cevaplayamayan öğrenci sayısı da oldukça fazladır. Bu durum ise matematik olmadan, matematiği başaramadan iyi bir öğrenim hayatına sahip olunmayacağını gösteriyor. Matematik Nedir? Matematik Öğretmeni Kimdir? Tüm…